GAKSO i DZGAKSO i DZ

Gdańska Akademia Kształcenia Służb Ochrony
i Doskonalenia Zawodowego - G.M.

Kursy

  •     REALIZUJEMY KURSY

              Dla osób ubiegających się o:

     Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

     1. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

     2. Dopuszczenie do posiadania broni w trybie przepisów ustawy o broni i amunicji.

     3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego umiejętności teoretyczne i 

         praktyczne, wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz

         znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia,

         zgodnie z art. 38b. Ust 1, ustawy z

         dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 r. Poz.1099, z późn. Zm.).

     4. Uprawnienia członków służb informacyjnych i porządkowych podczas imprez

         masowych zgodnie z ustawą z 20 marca 2009 roku, o bezpieczeństwie imprez masowych

         (Dz.U.. Nr 62, poz. 504, z późn. Zm.).

     5. Uprawnienia kierownika ds. Bezpieczeństwa podczas imprez masowych zgodnie z

         ustawą z 20 marca 2009 roku, o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504,

         z późn. zm.).

      6. Licencję Detektywa.

                           PONADTO REALIZUJEMY KURSY W ZAKRESIE

     1. Wyszkolenia i doskonalenia strzeleckiego dla osób indywidualnych, agencji ochrony i

         innych podmiotów posługujących się w codziennej pracy broń palną.

     2. Pierwszej pomocy przedmedycznej.

     3. Bezpieczeństwa i higieny pracy.

     4. Zagrożeń terrorystycznych współczesnego świata dla firm, szkół, urzędów 

         użyteczności publicznej.

     5. Doskonalenie technik interwencyjnych i samoobrony. Opiekuna nad osobami starszymi i

         dziećmi.

     6. Zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

 

                             

                                                                  Szanowni Państwo

      Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi terminami rozpoczęcia i zakończenia kursów        ,organizowanych i prowadzonych przez Gdańską Akademię Kształcenia Służb Ochrony i Doskonalenia Zawodowego-G.M.  Kursy  realizowane są w formie stacjonarnej i weekendowej. Zajęcia odbywają się w salach wykładowych w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1 , strzelania w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 114 , sala gimnastyczna w Gdańsku przy ul. Aksamitna 8

                                    

               TERMINY  REALIZACJI KURSÓW  W ROKU 2019

1.KURSY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ

   KWALIFIKOWANYCH  PRACOWNIKÓW OCHRONY  FIZYCZNEJ

Całkowita ilość zajęć teoretycznych i praktycznych – 245 godzin lekcyjnych.

             BLOK OGÓLNOPRAWNY                                                 -    50 godzin lekcyjnych.

              BLOK- OCHRONA OSÓB I MIENIA                                 -  100 godzin lekcyjnych.

              BLOK- WYSZKOLENIE STRZELECKIE                          -    35 godzin lekcyjnych.

              BLOK- SAMOOBRONA I TECHNIKI INTERWENCJI      -   60 godzin lekcyjnych.

 

TERMINY -  

               Od 18.02.2019 rok do 25.03.2019 rok tryb stacjonarny   - zakończono

               Od 18.02.2019 rok do 15.05.2019 rok tryb weekendowy - w realizacji

               Od 15.03.2019 rok do  27.04.2019 rok  tryb stacjonarny - zakończono

     Od 15.05.2019 rok do  19.06.2019 rok tryb stacjonarny   - trwają zapisy

     Od 15.05.2019 rok do 15.07.2019 rok  tryb weekendowy - trwają zapisy

                      

TRWAJĄ ZAPISY  NA KURSY DOSKONALĄCE  KWALIFIKOWANYCH

                        PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ 

                 TERMINY ROZPOCZĘCIA KURSÓW W ROKU 2019

                     Od 10.05.2019 r. do 15.05.2019 r    - tryb stacjonarny

                     Od 10.05.2019 r. do 19.05.2019 r .  - tryb weekendowy

       UPRZEJMIE INFORMUJEMY ,ŻE NA PODSTAWIE ART. 38B UST. 4 USTAWY Z DNIA 22 SIERPNIA  1997 R. O OCHRONIE OSÓB I MIENIA (DZ.U. Z 2014 R. POZ. 1099) ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MSWIA Z DNIA 15 STYCZNIA 2016 R. POZ.103. TRWAJĄ ZAPISY NA KURSY DOSKONALĄCE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH JUŻ WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ. KURS TRWA 40 godzin.

 

    KURSY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ

    KWALIFIKOWANYCH  PRACOWNIKÓW ZABEZPIECZENIA

                             TECHNICZNEGO

 

CAŁKOWITA ILOŚĆ ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH                - 60 godzin lekcyjnych.

BLOK OGÓLNOPRAWNY                                                                                     -20 godzin lekcyjnych.

BLOK:URZĄDZENIA I SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH               -20 godzin lekcyjnych.

BLOK:STOSOWANIE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ

            TECZNICZNYCH,ZASADY TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE

            ORAZ URUCHAMIANIE SYSTEMÓW.                                                      -20 godzin lekcyjnych.

 

TERMINY: Od 10.05.2019 rok do 17.05.2019 rok   -TRWAJĄ ZAPISY   

                

  ROZPOCZYNAMY NABÓR KANDYDATÓW NA KURS

   KWALIFIKOWANY PRACOWNIK ZABEZPIECZENIA 

                          TECHNICZNEGO

        TERMIN REALIZACJI OD 10.05.2019 ROKU DO 20.05.2018 ROK

ROZPOCZYNAMY NABÓR KANDYDATÓW NA KURSY DLA OSÓB

       UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ  DETEKTYWA

         TERMIN REALIZACJI OD 10.05.2019 ROK DO 24.05.2019 ROK