GAKSO i DZGAKSO i DZ

Gdańska Akademia Kształcenia Służb Ochrony
i Doskonalenia Zawodowego - G.M.

Kursy

  •     REALIZUJEMY KURSY

              Dla osób ubiegających się o:

     Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

     1. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

     2. Dopuszczenie do posiadania broni w trybie przepisów ustawy o broni i amunicji.

     3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego umiejętności teoretyczne i 

         praktyczne, wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz

         znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia,

         zgodnie z art. 38b. Ust 1, ustawy z

         dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 r. Poz.1099, z późn. Zm.).

     4. Uprawnienia członków służb informacyjnych i porządkowych podczas imprez

         masowych zgodnie z ustawą z 20 marca 2009 roku, o bezpieczeństwie imprez masowych

         (Dz.U.. Nr 62, poz. 504, z późn. Zm.).

     5. Uprawnienia kierownika ds. Bezpieczeństwa podczas imprez masowych zgodnie z

         ustawą z 20 marca 2009 roku, o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504,

         z późn. zm.).

      6. Licencję Detektywa.

                           PONADTO REALIZUJEMY KURSY W ZAKRESIE

     1. Wyszkolenia i doskonalenia strzeleckiego dla osób indywidualnych, agencji ochrony i

         innych podmiotów posługujących się w codziennej pracy broń palną.

     2. Pierwszej pomocy przedmedycznej.

     3. Bezpieczeństwa i higieny pracy.

     4. Zagrożeń terrorystycznych współczesnego świata dla firm, szkół, urzędów 

         użyteczności publicznej.

     5. Doskonalenie technik interwencyjnych i samoobrony. Opiekuna nad osobami starszymi i

         dziećmi.

     6. Zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

 
                              OPRACOWUJEMY KONCEPCJE ZABEZPIECZENIA I OCHRONY MIENIA OSOBISTEGO,PRZEDSIĘBIORSTW
                                                                                                     I INNYCH OBIEKTÓW  .
                             SPORZĄDZAMY PLANY OCHRONY I ZABEZPIECZENIA DLA JEDNOSTEK BEZPOŚREDNIO ZARZĄDZAJĄCYMI
                               OBSZARAMI,OBIEKTAMI,URZĄDZENIAMI I TRANSPORTAMI PODLEGAJĄCYMI OBOWIĄZKOWEJ OCHRONIE
                                                                                  JAK RÓWNIEŻ DLA INNYCH PODMIOTÓW.
                            KOMPLEKSOWO WDRAŻAMY POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEGO KODEKSU OCHRONY STATKU I OBIEKTU
                                                           PORTOWEGO ORAZ USTAWY O OCHRONIE ŻEGLUGI I PORTÓW MORSKICH.                                                           

 

                             

                                                                         Szanowni Państwo

      Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi terminami rozpoczęcia i zakończenia kursów  ,organizowanych i prowadzonych przez Gdańską Akademię Kształcenia Służb Ochrony i Doskonalenia Zawodowego-G.M.  Kursy  realizowane są w formie stacjonarnej i weekendowej. Zajęcia odbywają się w salach wykładowych w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1 , strzelania w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 114 , sala gimnastyczna w Gdańsku przy ul. Aksamitna 8

                                    

               TERMINY  REALIZACJI KURSÓW  W ROKU 2019

1.KURSY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ

   KWALIFIKOWANYCH  PRACOWNIKÓW OCHRONY  FIZYCZNEJ

Całkowita ilość zajęć teoretycznych i praktycznych – 245 godzin lekcyjnych.

             BLOK OGÓLNOPRAWNY                                                 -    50 godzin lekcyjnych.

              BLOK- OCHRONA OSÓB I MIENIA                                 -  100 godzin lekcyjnych.

              BLOK- WYSZKOLENIE STRZELECKIE                          -    35 godzin lekcyjnych.

              BLOK- SAMOOBRONA I TECHNIKI INTERWENCJI      -   60 godzin lekcyjnych.

 

    TERMINY -  

                   Od 18.02.2019 rok do 25.03.2019 rok tryb stacjonarny   - zakończono

                   Od 18.02.2019 rok do 15.05.2019 rok tryb weekendowy - zakończono

                   Od 15.03.2019 rok do  27.04.2019 rok  tryb stacjonarny - zakończono

                  Od 15.05.2019 rok do  19.06.2019 rok tryb stacjonarny   - zakończono

              Od 15.05.2019 rok do 15.07.2019 rok  tryb weekendowy - zakończono

              Od 17.06.2019 rok do 07.08.2019 rok tryb stacjonarny   - w realizacji

              Od 15.06.2019 rok do 18.08.2019 rok tryb weekendowy - w realizacji

             Od 19.07.2019 rok do 27.08.2019 rok tryb stacjonarny    - trwają zapisy

             Od 19.07.2019 rok do 22.09.2019 rok tryb weekendowy  - trwają zapisy

       

                      

     TRWAJĄ ZAPISY  NA KURSY DOSKONALĄCE  KWALIFIKOWANYCH

                             PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ 

                      TERMINY ROZPOCZĘCIA KURSÓW W ROKU 2019

                          Od 19.07.2019 r. do 23.07.2019 r    - tryb stacjonarny   - trwają zapisy

                          Od 19.07.2019 r. do 28.07.2019 r .  - tryb weekendowy - trwają zapisy

 Informujemy ,że kursy doskonalące odbywają się w cyklach 1 tygodniowych w trybie stacjonarnym i 2       tygodniowych w trybie weekendowym , tak więc jest możliwość zapisania się na kurs w dowolnym czasie       odpowiadającym zainteresowanym osobom.

  UPRZEJMIE INFORMUJEMY ,ŻE NA PODSTAWIE ART. 38B UST. 4 USTAWY Z DNIA 22 SIERPNIA  1997 R. O OCHRONIE OSÓB I MIENIA (DZ.U. Z 2014 R. POZ. 1099) ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MSWIA Z DNIA 15 STYCZNIA 2016 R. POZ.103. TRWAJĄ ZAPISY NA KURSY DOSKONALĄCE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH JUŻ WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ. KURS TRWA 40 godzin.

 

         KURSY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ

         KWALIFIKOWANYCH  PRACOWNIKÓW ZABEZPIECZENIA

                                  TECHNICZNEGO

 

   CAŁKOWITA ILOŚĆ ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH                - 60 godzin lekcyjnych.

   BLOK OGÓLNOPRAWNY                                                                                        -20 godzin lekcyjnych.

   BLOK:URZĄDZENIA I SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH               -20 godzin lekcyjnych.

   BLOK:STOSOWANIE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ

               TECZNICZNYCH,ZASADY TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE

               ORAZ URUCHAMIANIE SYSTEMÓW.                                                       -20 godzin lekcyjnych.

 

     TERMINY: Od 19.07.2019 rok do 31.07.2019 rok   -TRWAJĄ ZAPISY   

                

       ROZPOCZYNAMY NABÓR KANDYDATÓW NA KURS

       KWALIFIKOWANY PRACOWNIK ZABEZPIECZENIA 

                               TECHNICZNEGO

             TERMIN REALIZACJI OD 19.07.2019 ROKU DO 31.07.2018 ROK

     ROZPOCZYNAMY NABÓR KANDYDATÓW NA KURSY DLA OSÓB

            UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ  DETEKTYWA

              TERMIN REALIZACJI OD 19.07.2019 ROK DO 31.07.2019 ROK